komíny

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Firma Martin Fiala - Kamnářství veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu firmy a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá firma Martin Fiala - Kamnářství s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.